Op 29 juni heeft CALorie ingesproken op het raadsplein van de gemeente over het uitvoeringsplan warmtetransitie 2023-2025. De Raad, het College en de aanwezige toehoorders, live en online hebben eerst informatie gekregen over de organisatie en de werkzaamheden die CALorie verricht. Vervolgens is ingegaan op de inhoud en de vraag hoe en waar CALorie een bijdrage kan leveren aan de warmtetransitie. Er werden veel vragen gesteld en er was vanuit de raadsleden en het college grote waardering voor het werk dat CALorie verricht. Al met al een geslaagde inzet!