De werkgroep interactie heeft een ondersteunende rol bij de in- en externe communicatie van de energiecoöperatie CALorie. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en schrijft of redigeert op verzoek teksten voor de eigen en externe media, zoals nieuwsbrieven aan de leden, berichten op de website, artikelen en advertenties in de Castricummer, Nieuwsblad voor Castricum en bijdragen aan Omroep Castricum. De werkgroep is hierbij gebonden aan een redactiestatuut. Tevens ondersteunt de werkgroep het Bestuur en de andere werkgroepen bij de uitvoering van hun vergaderingen en events.

De werkgroep verzorgt maandelijks een nieuwsbrief, zorgt voor plaatsing van bijdragen aan de website en maakt  afspraken met vertegenwoordigers van de externe media, zodat CALorie een juiste en tijdige aanlevering van publicaties kan realiseren.

De werkgroep krijgt voor de communicatieve activiteiten inbreng vanuit het bestuur en de andere werkgroepen, waar de activiteiten plaatsvinden, die voor de leden van CALorie en mogelijk voor alle inwoners van de gemeente Castricum relevant zijn.

Elke eerste dinsdag van de maand komt de werkgroep van 10.00 tot 11.30 uur bijeen in DOK. Daar kunnen bestuur en werkgroepen hun informatie kwijt en overleggen over de wijze waarop die informatie het beste doel- en publiekgericht kan worden gecommuniceerd in bovengenoemde media.

interactie@calorie-energie.nl