Inmiddels heeft ook een informatieavond plaatsgevonden over de “Energieroute NH”, waarin Rijk, provincie en gemeenten een plan voorstellen om duurzame energie op te wekken langs de snelwegen van Noord-Holland. CALorie was vertegenwoordigd. De bedoeling is om langs de A9 zonnepanelen te leggen in de binnenbochten van toe- en afritten. Voor Castricum beperkt het zich tot op- en afrit A9 rondom Hotel van der Valk. De planning is dat de bouw uiterlijk in 2028 gaat beginnen en in 2030 gereed is. De rol van de gemeenten en de energie coöperaties hierbij zal nog worden bepaald.