Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) hebben een grotere uitdaging bij energiebesparing en het verduurzamen van hun energievoorziening dan eigenaren van particuliere woningen. Eigenaars van een appartementsrecht moeten immers in gezamenlijkheid besluiten over het nemen van energiemaatregelen. Wensen zijn vaak wel hetzelfde: verbetering van binnenklimaat (een gezonder appartement), comfortverhoging en verlagen van energiekosten.

Vraag van de VvE is vaak:

  • Hoe organiseer je een en ander?
  • Wat is de optimale combinatie van maatregelen op dit moment, maar tegelijk met oog op de toekomst?
  • Passen de maatregelen nog binnen de splitsingsacte?
  • Hoe financier je de maatregelen?
  • Kan verwerking van de energiemaatregelen financiële ruimte bieden in het meerjarenonderhoudsplan?
  • Hoe communiceer je hierover binnen de VvE om tot besluiten te komen?
  • Hoe gaat het dan verder richting aanbesteding, offertebeoordeling, realisatie en oplevering van de verbeteringen?

Welnu: CALorie kan VvE’s helpen om aan de voorkant inzicht te geven in het volledige traject.

Tot najaar 2023 voert CALorie een project uit waarin 6 tot 8 VvE’s een pre advies op maat ontvangen. Daarvoor spreken we met de VvE-administrateur(s), doen een beknopte schouw van het gebouw en beschouwen we een aantal documenten. Het daaruit volgende advies geeft antwoord op bovenstaande en mogelijk aanvullende vragen en is daarmee een startdocument voor communicatie met de VvE-leden en bespreking in de algemene ledenvergadering. We zijn ook nieuwsgierig naar energievragen van VvE’s die zich nieuw melden. Die informatie kunnen we dan meenemen in dit project of bij een mogelijk vervolg.

Ook komen we graag in contact met VvE-besturen en -leden die al ervaring hebben met de verduurzaming of het verduurzamingsproces bij hun appartementencomplex en die ervaring willen delen met andere VvE’s.

Informatiebronnen

Vragen, ideeën of opmerkingen

Heb je een vraag, tip of opmerking over het werk van de Werkgroep Vereniging van Eigenaars? Of wil je vrijwilliger worden voor deze werkgroep. Stuur dan een mailtje naar vve1@calorie-energie.nl