De nieuwe website van CALorie is Live! Er is enorm veel werk verzet door de vrijwilligers van de werkgroepen die de teksten hebben aangeleverd en David van Oudheusden die de Website in WordPress opnieuw heeft opgezet. Vanaf nu gaan we de Nieuwsberichten opnieuw opzetten en invoeren en zal ook de Agenda weer worden bijgehouden. Het is de bedoeling dat de website (half)jaarlijks wordt aangepast. Eventuele opmerkingen en aanbevelingen kunnen worden gemeld bij Kees de Lange (kees.de.lange@hotmail.com)