De kern van onze organisatie wordt gevormd door de actieve leden die vrijwillig een bijdrage leveren aan de werkgroepen. De successen van de werkgroepen zijn doorslaggevend voor het succes van CALorie

Duurzaam wonen (energiecoaches)

De energiecoaches willen de energietransitie versnellen door het ondersteunen van de bewoners van de Gemeente  Castricum bij het verduurzamen van hun woning en het stimuleren van duurzaam gedrag. Zij komen op verzoek langs en ondersteunen met het maken van uw verduurzamingsplannen. Dit doen zij op basis van hun persoonlijke betrokkenheid, interesses, opleidingen en gedeelde ervaring.

Mobiliteit

Bij mobiliteit ligt de focus op de elektrische deelauto. Het streven is 25 elektrische deelauto’s te laten rijden in Castricum, Akersloot en Limmen in 2025. Met het elektrisch deelauto-project levert de werkgroep een concrete bijdrage aan de CO2-reductie en aan het ruimtegebruik van auto’s. Iedereen die meedoet rijdt schoner en gemiddeld minder kilometers. “Een deelauto vervangt gemiddeld acht auto’s”.  Daarnaast streeft deze werkgroep naar het verminderen van reisbewegingen en het stimuleren van lopen en fietsen, maar ook meer slimme laadpalen, schoner openbaar vervoer en inzet van elektrische (bak)fietsen en scooters.

Collectieve warmte

Deze werkgroep levert een bijdrage aan de doelstelling van het klimaatakkoord om in 2030 20% van de bestaande woningen en gebouwen van-het-gas-af te hebben door middel van een gemeentelijk/regionaal warmtenet en/of individuele of kleinschalige oplossingen. Zij doen dit door het bestuderen en ontwikkelen van warmte oplossingen van fabrikanten en installateurs. Dit alles in samenwerking met de energiecoaches.

Verduurzamen van bedrijven

Met het project “Verduurzaming Castricummerwerf” gaat deze werkgroep samen met betrokken ondernemers aan de slag om bedrijventerreinen energieneutraal te maken. Er is al veel bereikt voor de bedrijventerreinen in Castricum, Limmen en Akersloot door de gelieerde Stichting CALorie Business Club Deze Stichting vraagt namens de ondernemers gezamenlijk subsidies aan om energieprojecten te beheren en uit te voeren.

Werkgroep Zon/Wind

Het doel van de werkgroep Zon is het vergroten van het aandeel zonne-energie in Castricum door woningbezitters te stimuleren zonnepanelen op hun dak te plaatsen en door te zoeken naar mogelijkheden om zonneparken te realiseren op grote daken of op het land. Er zijn naar volle tevredenheid drie zonnepanelenprojecten op daken in Castricum gerealiseerd. De werkgroep Wind heeft als doel het vergroten van het aandeel wind-energie in de omgeving van Castricum. CALorie participeert met een belang in windmolen Boekel.

Werkgroep Vereniging van Eigenaren

Het doel is om Verenigingen van Eigenaren te helpen met het nemen van duurzame maatregelen. CALorie staat open voor VvE”s die hieraan behoefte hebben en gaat een actieve bijdrage leveren aan de VvE’s die zich hebben aangemeld.Werkgroep Interactie

Denktank Jongeren

Binnenkort start CALorie met een project bij een school in het voortgezet onderwijs. Via dit project wil CALorie om meer jongeren betrekken bij de energietransitie door meer informatie te geven, bewustwording te vergroten en concrete maatregelen voor te stellen voor de verduurzaming van de eigen school(omgeving). Daarnaast is het doel om meer jongeren bij CALorie te betrekken om tot een evenwichtiger ledensamenstelling te bereiken.

Werkgroep Interactie

De werkgroep interactie verzorgt actief wijkbijeenkomsten en andere voorlichtingsbijeenkomsten om de inwoners van de gemeente Castricum te stimuleren Energiemaatregelen te nemen. Zij ondersteunt de werkgroepen en het bestuur bij de interne en externe communicatie. Voor de communicatie met de inwoners van Castricum maken zij gebruik van de Website van CALorie, de maandelijkse Nieuwsbrief, de aankondiging van evenementen en social media.