De werkgroep (collectieve) warmte richt zich met name op de warmte transitie. In 2030 is vanuit het klimaatakkoord gesteld dat we 50% minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990 moeten realiseren. Inzet van fossiele brandstof moet worden uitgefaseerd.

Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld ons gasgebruik voor verwarming van woningen. Daarom moeten in de toekomst alle woningen en overige gebouwen in Nederland aardgasvrij worden verwarmd. Een enorme uitdaging, ook in Castricum.

Haalbaarheid aardwarmte

Stimuleer een praktische aanpak op korte termijn, maar pak ook de langere termijn oplossingen op, met een goede afweging tussen korte en lange termijn. Van groot belang voor implementaties is voldoende draagvlak, een open communicatie en een goede procesgang. 

 • We stellen ons een 3-sporen aanpak voor (die ook parallel kunnen lopen):
 • Spoor 1: Individuele maatregelen, korte termijn
  (besparen, zelf opwekken, alternatieve warmtebron zoals inzet van warmtepompen)
  Met name de besparingen kunnen snel leiden tot ‘aardgasvrij-ready’ woningen.
 • Spoor 2: Kleinschalige collectieve aanpakken, middellange termijn
  Op een groeiend aantal locaties nemen bewoners kleinschalige collectieve initiatieven om op buurtniveau een alternatieve warmtevoorziening te bieden. CALorie wil dit ondersteunen.
  Deze initiatieven zijn vaak publiek-private samenwerking.
 • Spoor 3: Grootschalige aanpak, regionale ontwikkelingen met warmtenetten op basis van duurzame (rest)warmte.
  Publieke partijen moeten hun rol oppakken met betrekking tot warmtenetten. Dat zijn zowel overheden als publieke partijen die in staat zijn warmtenetten te realiseren.

Warmtenetten op het platteland zijn in verband met aanleg van infrastructuur op dit moment erg kostbaar. Inzet van diepe aardwarmte (geothermie) kan op de langere termijn de duurzame oplossing worden maar is sterk afhankelijk van de realisatie van warmtenetten en de warmtevraag. Individuele oplossingen met een (hybride) warmtepomp verbruiken aanzienlijk meer stroom. Deze ontwikkeling kan daarom bijdragen aan netwerkcongestieproblemen op het elektriciteitsnet.

Het is daarom van belang bij elke ontwikkeling weer te kijken wat de beste oplossing kan zijn voor verwarmingsalternatieven. Kleinschalige warmtenetten binnen een buurt zijn een tussenoplossing bij wijkaanpakken. Hoe op termijn de verdeling zal zijn is nog niet duidelijk.

Voor vragen neem contact op met: collectievewarmte@calorie-en ergie.nl