Tot kort geleden was het in de provincie Noord-Holland bijna niet mogelijk om nieuwe windmolens op land neer te zetten: er was een zeer restrictief beleid. Daar lijkt verandering in te komen! Nederland is ervan doordrongen dat we onze eigen energie duurzaam moeten gaan opwekken en dat daarbij geen middel ongebruikt kan blijven. Maar natuurlijk moeten we er daarbij wel op letten waar die windmolens geplaatst kunnen worden, want windmolens kunnen schade aanbrengen aan de natuur en overlast bezorgen als ze op de verkeerde locaties worden gezet.

Foto: John Gundlach (Flying Holland)

Projecten

CALorie heeft in 2018 samen met de Lokale Duurzame Energie-initiatieven (LDE’s) van Bergen, Castricum en Heiloo 37% van de aandelen van windmolen Boekel op de Boekelermeer in Alkmaar gekocht. Bewoners van deze gemeenten konden certificaten kopen waarmee ze mede-eigenaar konden worden en delen in het rendement. De LDE’s organiseren en registreren de administratie en dividenduitkering. Het verwachte financiële rendement voor certificaathouders was gemiddeld 5% netto. De verwachting was dat de investeerder na 18 jaar zijn inleg plus 60% heeft teruggekregen.

De Werkgroep Wind dacht mee over de invulling van de Regionale Energie Strategie (RES) van Noord-Holland Noord

Op dit moment is de werkgroep alleen actief in het bestuur van de Stichting Administratiekantoor (STAK) Windmolen Boekel. Na de deelname aan de invulling van de RES heeft de werkgroep geconcludeerd dat het weinig zin heeft om een zelfstandige rol te spelen in grootschalige windenergie. Ook als het gaat om kleine windmolens kan de werkgroep op dit moment geen belangrijke rol spelen, omdat de opbrengst daarvan per geïnvesteerde Euro veel lager is dan die van zonnepanelen.

We blijven de ontwikkelingen binnen de provincie Noord-Holland en binnen de gemeente Castricum volgen. Hopelijk keert het tij en komt er toch nog een gelegenheid om een eigen windmolen te laten plaatsen.

Nuttige informatie over windenergie

Nuttige informatie over windenergie

In deze animatie krijg je in korte tijd de belangrijkste informatie over windenergie 

Of kijk op de site van Milieucentraal voor meer gedetailleerde informatie over windenergie in het algemeen:

Alles over de Regionale Energie Strategie Noord-Holland RES vindt u hier.

Vragen, ideeën of opmerkingen

Heb je tips, ideeën, een vraag of opmerking over de werkzaamheden van de Werkgroep Wind? Of wil je een bijdrage leveren aan ons werk? Stuur ons een mailtje: info@calorie-energie.nl