De afgelopen weken zijn er een aantal subsidies beschikbaar gekomen, is er een ontzorgingsactie voor woningisolatie gestart door Winst uit je woning en is er een inkoopactie gestart. 

Daarom zetten wij in een overzicht deze lopende subsidies en acties binnen woningverduurzaming even op een rij.

Subsidieregelingen: 

1. Gemeentelijke subsidieregeling “energiebesparing bestaande woningen”. Deze subsidieregeling is beschikbaar voor woningen die onder de gemiddelde WOZ-waarde van de gemeente valt (peiljaar 2022). In Castricum is de grens € 452.000,-. Grof gezegd houdt dit in dat voor woningisolatie een subsidie kan worden aangevraagd voor 40% van de maatregel, met een maximum van € 1.000,- per maatregel, en maximaal 2 maatregelen per aanvraag. Per aanvraag kan dus maximaal € 2.000,- voor isolerende maatregelen worden aangevraagd. Als tegelijkertijd ook de aardgasaansluiting wordt verwijderd, wordt het de maximum subsidiebedrag € 2.500,-. Deze subsidieregeling kan worden aangevraagd bij Omgevingsdienst NHN (www.odnhn.nl). Meer informatie.

2. Landelijke subsidieregeling ISDE. Deze subsidieregeling is beschikbaar voor alle WOZ-waardes.

3. De ISDE-subsidie en de gemeentelijke subsidie “energiebesparing bestaande woningen” mogen gecombineerd worden.

4. Mocht een inwoner moeite hebben met het aanvragen van subsidie, dan kan de inwoner worden doorverwezen naar subsidietelefoon van ODNHN of naar RVO. Als dit niet voldoende is, dan kunnen sinds kort inwoners ook naar het subsidie-spreekuur in de bibliotheek van Castricum in Geesterduin. Dit inloopspreekuur is elke maandag van 1):00 uur tot 12:00 uur. Bibliotheekmedewerkers hebben een training gevolgd waarmee ze inwoners kunnen helpen deze subsidies aan te vragen.

5. Voor woningeigenaren met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm is er een aanvullende subsidieregeling: de minima-subsidie of ‘extra bijdrage isolatie’. Dit houdt in dat een inwoner recht heeft op maximaal € 2.500,- extra. Het subsidiebedrag wordt direct overgemaakt aan de uitvoerende aannemer en hoeft dus niet te worden voorgeschoten door de bewoner. Deze subsidieregeling wordt geregeld door Winst uit je Woning. Als je vermoedt dat een inwoner aan deze inkomenseis voldoet, kun je de bewoner contactgegevens van Winst uit je woning geven: info@winstuitjewoning.nl of 023 583 6936

Acties: 

1. Ontzorgingsactie. In Bergen, Castricum en Heiloo loopt op dit moment een ‘ontzorgingsactie’ door gecontracteerde partner Winst uit je woning. Dit houdt in dat alle woningeigenaren in de buurt Akersloot-Oost een brief hebben ontvangen en hier een aanbod krijgen om mee te doen met een gratis Bespaarplan, bezoek van een energie-adviseur en hulp bij het bepalen van maatregelen en uitvoerders. Deze buurten zijn geselecteerd omdat ze gemiddeld een lagere WOZ-waarde hebben en een oud bouwjaar. Daarnaast hebben alle woningeigenaren (gemeentebreed) die tot 120% van de bijstandsnorm verdienen een brief gehad met hetzelfde aanbod van de ontzorgingsactie met Bespaarplan, en aanvullende informatie over de ‘extra bijdrage isolatie’ van € 2.500,-. Deze extra bijdrage isolatie is beschikbaar voor iedere woningeigenaar met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. We hebben alleen de groep tot 120% aan kunnen schrijven omdat zij de energietoeslag hebben ontvangen. De groep 120-150% proberen we te bereiken via onze sociale partners. Inwoners kunnen zich tot 31 mei aanmelden voor deze ontzorgingsactie. Voor meer informatie kunnen jullie inwoners doorsturen naar het Klimaatplein van de gemeente. Mochten er inwoners zich melden die zich willen aanmelden voor een BespaarPlan uit de ontzorgingsactie, dan mogen zij worden doorverwezen naar Winst uit je woning. Contactgegevens WUJW: info@winstuitjewoning.nl of 023 583 6936.

2. Inkoopactie. In Bergen, Castricum en Heiloo start op 26 maart een BCH-brede inkoopactie op isolatie (vloer, glas, binnenzijde dak) en zonnepanelen. De uitvoerder hiervan is ook Winst uit je woning. Afgelopen week hebben alle woningeigenaren die geen brief hebben ontvangen over de ontzorgingsactie, een brief over de inkoopactie ontvangen. Op 9 april is er een webinar over deze inkoopactie en aanmelden kan wederom tot 31 mei. In onderstaande link kan je de brief over deze inkoopactie vinden. Informatie hierover komt ook op het Klimaatplein van de gemeente.

3. In het najaar worden bovenstaande acties herhaald. Voor de ontzorgingsacties worden andere buurten geselecteerd, de inkoopactie is weer BUCH-breed. 


Opmerking. Bovenstaande tekst is geschreven door Marit Smelter (Beleidsmedewerker Energietransitie De Buch)

Flyer WUJW6, inkoopactie Castricum