Energiecoaches wat kunnen ze voor jou doen

Energiecoaches komen bij je langs om gezamenlijk met de bewoner een plan te maken voor de energiebesparing van je  woning. De Energiecoaches zijn onafhankelijk, waardoor u niets wordt opgedrongen en u uiteraard vrijblijvend zelf kan besluiten welke maatregelen u neemt, door wie u het laat uitvoeren en tegen welke kosten.

De Energiecoaches helpen u met:

 • Kijken bij de buren en in de wijk
 • Energiescans; hoe pak je verduurzaming aan
 • Warmtescans tonen de warmtelekken
 • Verkrijgen van een Energie-advies

Kijken bij de buren

Hoe kun je vertrouwen krijgen in welke aanpak goed is? Het beste is om dit te horen van iemand anders die al ervaring heeft opgedaan met verduurzaming van de eigen woning. CALorie-leden kunnen op bezoek gaan bij elkaar om de ervaringen met verduurzaming te delen. CALorie kan jullie met elkaar in contact brengen.

Zo werkt het:

 • Log in op de webpagina van CALorieenergie.nl
  • Ben je al lid en heb je nog geen inloggegevens, vraag dan je inloggegevens aan op de inlogpagina.
  • Ben je nog geen lid en wil je dat wel worden, meld je aan als lid. Je krijgt dan je inloggegevens
  • Soms zijn er acties, daaraan kunnen ook niet leden deelnemen.
   Registreer voor een actie voor niet-leden en je krijgt de inloggegevens toegestuurd
 • Kies voor Kijken bij de Buren in het .
 • Hierin graag aangeven waarin je geïnteresseerd bent.
 • Wij zoeken een CALorie lid die hierover zijn/haar ervaring wil delen.
 • We brengen jullie met elkaar in contact. Of je maakt zelf een afspraak.
 • Een presentje is altijd leuk voor de gastheer/gastvrouw.

Energiescan

Je wilt wel gaan verduurzamen maar hoe pak je dit aan?

Het is een onbekend terrein voor je en je wilt je gaan oriënteren hoe je dit kunt aanpakken. Daarvoor kun je terecht bij de energiecoach van CALorie.

We komen bij je thuis. We bespreken in het algemeen wat de stappen zijn die gedaan kunnen worden om een huis te verduurzamen. Zo mogelijk maken we dat specifiek voor jouw huis.

Tijdens een huis- (of online) bezoek bekijken we hoe jouw woning verduurzaamt kan worden. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn tochtdichting, isolatie, ventilatie en eventuele verbouwingen en eerdere genomen maatregelen. Ook de installaties voor verwarming, warm water, koken en elektrische apparaten en verlichting komen ter sprake.

We komen samen tot een stappenplan om je huis te verduurzamen. Dit wordt vastgelegd in dossier dat alleen toegankelijk is voor jou en voor je energiecoach. Dit dossier kun je blijven gebruiken tijdens jouw verduurzamingsreis. We gebruiken het dossier zoals door HOOM opgesteld. Benieuwd wat Hoom is? Kijk op: www.hoom.nl.

Zo werkt het

 • Log in op de webpagina van CALorieenergie.nl
  • Ben je al lid en heb je nog geen inloggegevens, vraag dan je inloggegevens aan op de inlogpagina.
  • Ben je nog geen lid en wil je dat wel worden, meld je aan als lid. Je krijgt dan je inloggegevens
  • Soms zijn er acties, daaraan kunnen ook niet leden deelnemen.
   Registreer voor een actie voor niet-leden en je krijgt de inloggegevens toegestuurd.

 

 • De energiecoach neemt contact met je op om afspraken te maken.
 • De energiecoach maakt jouw HOOM-dossier aan. Het HOOM dossier heeft een aparte eigen inloggegevens.
 • Vervolgens komt hij/zij bij je langs of jullie maken een online afspraak
 • Daar worden je wensen en mogelijkheden op het gebied van energiebesparing met je besproken.
 • De uitkomsten van dit gesprek wordt vastgelegd in jouw HOOM-dossier, voorzien van een ruwe prijsindicatie.
 • Hiermee kun je zelf bepalen welke stappen je wilt zetten om je energieverbruik te verminderen en het comfort van je woning te verbeteren.

Warmtepomp scan

Deze scan is bedoeld voor leden die al de nodige verduurzamingsmaatregelen in hun woning hebben genomen, geïnteresseerd zijn in een warmtepomp, maar graag begeleiding willen hebben bij het verder uitwerken van de plannen. De begeleiding richt zich op de vraag of het huis geschikt is voor een warmtepomp en zo ja welk soort en welke uitvoering van de warmtepomp het beste kan worden aangeschaft. Hierbij worden aan de hand van de wensen van de eigenaar de technische voorwaarden, de uitvoerings-varianten, de plaatsingsmogelijkheden van de eventuele buitenunit en ook de kosten goed in kaart gebracht zodat de eigenaar een gerichte offerte aan kan vragen die vervolgens gezamenlijk doorgesproken wordt met als doel dat de eigenaar een onderbouwde keuze kan maken.

Lees hier meer over warmtepompen

Zo werkt het

 • Word lid! Of log in als lid op de webpagina van CALorieenergie.nl
 • Ga in Menu naar Diensten aanvragen en Selecteer Warmtepompscan
 • De energiecoach neemt contact met je op om afspraken te maken.
 • Voor zover je deze nog niet hebt, maakt de energiecoach jouw HOOM-dossier aan. Het HOOM-dossier heeft een aparte eigen inloggegevens.
 • Vervolgens komt hij/zij bij je langs of jullie maken een online afspraak
 • Daar worden je wensen en mogelijkheden op het gebied van energiebesparing met een warmtepomp met je besproken.
 • De uitkomsten van dit gesprek wordt vastgelegd in jouw HOOM-dossier, voorzien van een ruwe prijsindicatie.
 • Hiermee kun je zelf bepalen welke stappen je wilt zetten om je energieverbruik te verminderen en het comfort van je woning te verbeteren.

Warmtescan

Met een warmtescan kunnen we zien waar in de woning warmtelekken zijn. Een
warmtescan wordt gemaakt met een infraroodcamera. Deze meet de temperatuur en met
een kleur wordt aangegeven warm of koud (zie foto)
Daardoor kun je aan de buitenkant zien waar warmte naar buiten gaat en aan de
binnenkant kun je zien waar koude naar binnen komt. Je ziet kieren en tochtgaten bij
overgangen tussen ramen, vloeren, muren en daken. Je ziet of de verwarming het goed
doet (radiator en vloerverwarming) en of de isolatie in de gevel nog egaal verdeeld is. (of
er isolatie aanwezig is en hoe goed die is kun je niet vaststellen
De foto’s kunnen alleen gemaakt worden als er een temperatuurverschil tussen binnen en
buiten is. Bij voorkeur groter dan 15° C. Binnen is het normaal 20° C, dus buiten moet het kouder zijn dan 5° C.

warmtescan voorbeeld

Zo werkt het

Log in op de webpagina van CALorieenergie.nl

 • Ben je al lid en heb je nog geen inloggegevens, vraag dan je inloggegevens aan op de inlogpagina.
 • Ben je nog geen lid en wil je dat wel worden, meld je aan als lid. Je krijgt dan je inloggegevens
 • Soms zijn er acties, daaraan kunnen ook niet leden deelnemen. Registreer voor een actie voor niet-leden
 1. Kies voor Warmtescan in het aanvraagformulier diensten.
 2. Je ontvangt een bevestigingsmail met de vraag over je verbruiksgegevens van gas en elektriciteit.
 3. De energiecoach maakt een afspraak en komt met camera langs (dit kan even duren)
 4. De energiecoach loopt samen met jou/jullie om en door het huis.
 5. De resultaten komen in een korte rapportage. Hierin staan tips om eventuele warmteverliezen op te lossen.
 • Een warmtescan kost € 50,=.
 • Eens per drie jaar kan een lid een energie of warmtescan gratis aanvragen; soms zijn er acties waardoor ze gratis zijn

Energieadvies

Wat is een energieadvies?
De eerste stappen van verduurzaming zijn wel duidelijk. Over het algemeen zijn het kleine investeringen en bij zonnepanelen is het voordeel wel bekend. Allemaal acties met een hoge zekerheid dat ze leveren wat je mag verwachten.

Zeker bij ingrijpende en dure investeringen is het zinvol om een energieadvies aan te vragen.
In zo’n advies wordt het huidige energieverlies van een woning in detail in kaart gebracht.  Daarna worden de effecten van de diverse opties berekend. De kosten worden ingeschat per actie.  Er wordt een voorstel gedaan om de woning, zo ver als realistisch mogelijk, naar het A-label te brengen.

De kosten voor zo’n advies zijn afhankelijk van de vraag en de complexiteit van het huis. Je kunt zo’n advies aanvragen bij gespecialiseerde adviseurs; vroeger EPA+ gecertificeerd, tegenwoordig het BENG-certificaat. Het gaat dan om een rekenkundig onderbouwd stappenplan. Vaak kan men u ook
begeleiden bij de aanvraag en beoordeling van offertes tot/met begeleiding en kwaliteitsborging bij uitvoering. 

Dit soort adviezen wordt gegeven door professionals. Dit gaat te ver voor de energiecoaches. De energiecoaches van Coöperatie CALorie geven geen energie adviezen. Bij CALorie werken we samen met Huib Visser en Edwin Gerritsen.


Maar er zijn zeker meer adviseurs die een dergelijk advies kunnen opstellen. De bewoner neemt zelf de beslissing op grond van de mogelijkheden voor het verduurzamen van de woning. De Coöperatie CALorie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onjuiste beslissing van de bewoner.

Zo werkt het

Er zijn meerdere aanbieders van deze dienst. Twee van hen zijn ook lid van CALorie het zijn Huib Visser en Edwin
Gerritsen. Als je een adviesadvies wilt bevelen we altijd een aantal aanbieders te vragen en daarna pas je keuze te maken.

Huib Visser
E-mail: Huib.Visser@epa-id.nl
Website: http://www.epa-id.nl

Edwin Gerritsen
E-mail: info@natuurlijkrendement.nl
Website: http://www.natuurlijkrendement.nl