Wat is het prijsplafond en hoe werkt het?

Het kabinet wil met een energieprijsplafond voor huishoudens meer zekerheid bieden en ervoor zorgen dat de energierekening betaalbaar blijft.

Het energieprijsplafond bestaat uit een verbruikplafond en een prijsplafond.

Verbruikplafond

In 2023 betalen huishoudens een aangepaste prijs voor de eerste 1.200 m3 gas en de eerste 2.900 kWh elektra.

Prijsplafond

Het maximale energieleveringstarief bedraagt € 1,45 per m3 gas en € 0,40 per kWh elektra. Deze bedragen zijn inclusief belastingen. De vaste leveringskosten, vastrecht gas en stroom, zitten niet in deze tarieven. Deze kosten worden apart op de energienota berekend. 

Alle energieleveranciers zijn verplicht om het prijsplafond toe te passen. De tarieven van het energieprijsplafond gelden alleen als de tarieven in je energiecontract hoger zijn. Is het tarief van je energiecontract lager, dan betaal je gewoon dat tarief. Over alles wat je meer verbruikt dan 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektra betaal je je contractuele tarief.

Wie komt voor het prijsplafond in aanmerking?

De volgende type woningen vallen in ieder geval onder het prijsplafond:

  • Een woning die van het gas af is en waar alleen elektriciteit gebruikt wordt 
  • Een woning die op stadswarmte in aangesloten 
  • Een tweede woning of een vakantiewoning die permanent bewoond wordt

Het tijdelijke prijsplafond zal ook gelden voor ondernemers die recht hebben op de belastingvermindering in de energiebelasting.

Ik heb een vast energiecontract. Kom ik ook in aanmerking voor het prijsplafond?

Ook als je een vast energiecontract hebt is de energieleverancier verplicht om het contract na te leven als dat gunstiger is voor de klant.

Voor meer informatie “Het energieplafond”: https://www.woonservice.nl/energie/energieplafond