Zie hieronder de presentatie over de knelpunten op het elektriciteitsnet in Noord-Holland, deze knelpunten hebben namelijk impact op de economische groei, de energietransitie en elektrificatie en vergt grote investeringen met gevolgen voor de woonomgeving.