Onze missie

CALorie wil alle inwoners en ondernemers, bedrijven en instellingen van Castricum en haar kernen bewust maken van het eigen energieverbruik en de kosten hiervan.

CALorie helpt inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen hun huizen goed te isoleren en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en te vervangen door duurzame alternatieven.

Uit het beleidsplan 2022-2026

  • CALorie deelt de zorgen over de klimaatverandering door de opwarming van de aarde.
  • CALorie wil de uitstoot van fossiele brandstoffen terugbrengen tot nul en dit
  • Te vervangen door duurzame energie, zoveel mogelijk lokaal opgewekt
  • Motto: Eigen energieverbruik duurzaam en betaalbaar.
 
Voor actuele plannen en projecten zie Werkplan CALorie 2024

Organisatie

CALorie is, als lokale energie coöperatie, sinds 2010 actief op het gebied van duurzame energie in Castricum, Akersloot, Limmen en de Woude. CALorie is een coöperatie zonder winstoogmerk met leden, een bestuur en een ledenvergadering.

De organisatie is onafhankelijk, deskundig, toegankelijk en zoekt pragmatisch naar oplossingen. De vragen van de leden staan centraal bij haar activiteiten. Veel leden spannen zich als vrijwilliger actief in.

“In het kort is CALorie daarmee VAN, VOOR en DOOR de leden”.

Klik hier voor het lezen van de Statuten. Het Huishoudelijk Reglement kunt u hier lezen of downloaden         

Voorzitter

Ankie Dil

voorzitter@calorie-energie.nl 

Secretaris

Jan Plasse

secretaris@calorie-energie.nl

portefeuilles

Penningmeester

Kees de Lange 

penningmeester@calorie-energie.nl.

Algemeen bestuurslid

Frits Roskam

frits.roskam@calorie-energie.nl

portefeuilles 

Algemeen bestuurslid

Joost Brouwer

joost.brouwer@calorie-energie.nl

portefeuilles

Algemeen bestuurslid

Marcus Sloog

marcus.sloog@calorie-energie.nl

portefeuilles

Algemeen bestuurslid

Bärbel Böhling 

barbel.bohling@calorie-energie.nl

portefeuilles

Algemeen bestuurslid

Wogene Kramer

wogene.kramer@calorie-energie.nl

portefeuilles

Allen wonen in de gemeente Castricum.