Energie coöperatie CALorie wil inwoners van gemeente Castricum helpen bij het verduurzamen van hun energieverbruik om zo de klimaatverandering tegen te gaan. Onze vrijwilligers en energiecoaches gaan dit najaar onze inwoners uitleggen waar we op dit moment staan met de energietransitie. Het is een dynamisch speelveld en daarom zullen wij met twee soorten van informatie avonden de actualiteit met je doornemen. Wij organiseren 3 avonden over de warmtetransitie als geheel en 3 avonden specifiek over de warmtepomp. Deze avonden zijn in alle dorpskernen en beginnen om 20 uur. We nodigen alle bewoners van de gemeente Castricum te komen.

Avonden warmtetransitie We behandelen de warmtetransitie als geheel : welke uitdagingen en kansen zijn er als we “van het gas af” moeten. Daarna korte presentaties over de  “3 sporen”. Individueel, kleinschalige collectieve oplossingen (bijvoorbeeld voor een VvE, óf straat óf buurt ) en warmtenetten. Na de pauze gaan we met elkaar aan de spreektafels gesprekken voeren over de betreffende sporen en hoe je daarin keuzes kunt maken.

Avonden warmtepomp We hebben al veel over de warmtepomp gehoord, maar wat is het nu precies (en wat niet), wanneer moet je er een aanschaffen. Voor velen nog een grote vraag; “Is mijn huis geschikt voor een (hybride)warmtepomp? We leggen uit hoe de pomp werkt en wat de warmtepomp  kost en bespaart. We houden het simpel zonder te veel technische termen, iedereen kan het volgen. Eigenaren die recent een warmtepomp hebben laten aanleggen, vertellen hun overwegingen en ervaringen.  Ook als jij al een warmtepomp hebt, nodigen wij je graag uit om je ervaringen te delen gedurende de avond.

16 oktoberWarmtetransitieAkersloot, ‘t Kruispunt
31 oktoberWarmtetransitieCastricum, Geesterhage
16 novemberWarmtetransitieLimmen, Heeren van Limmen
   
1 novemberWarmtepompLimmen, Heeren van Limmen
6 novemberWarmtepompAkersloot, ‘t Kruispunt
23 novemberWarmtepompCastricum, Dorpshuis de Kern

Ga naar de agenda om de bijeenkomsten in uw persoonlijke agenda te zetten

Gedurende alle avonden zijn voldoende energiecoaches aanwezig om vragen te beantwoorden en verdere gesprekken te plannen. Start is altijd om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur . Wij ontmoeten je graag. Je mag natuurlijk ook op beide thema-avonden komen.