Om je woning te verduurzamen heb je geld nodig. We praten over bedragen van 2.000 tot 15.000 euro, afhankelijk van wat je allemaal aan wilt pakken, en tot hoever je wilt gaan. De meeste mensen hebben dat soort bedragen niet zomaar beschikbaar. Tegelijkertijd stijgen de energieprijzen enorm, en kan verduurzaming juist veel geld besparen. Daarnaast wordt verduurzaming steeds belangrijker om klimaatverandering tegen te gaan, en kan het zo zijn dat je woning in waarde daalt als het niet verduurzaamd is.

Genoeg redenen dus om je huis wel aan te pakken, ook als je het geld niet nu op de bank hebt staan. Gelukkig zijn er vanuit de overheid en vanuit de markt allerlei initiatieven om huiseigenaren te helpen bij die verduurzaming.

Er zijn subsidies en er zijn mogelijkheden om geld te lenen tegen lage rentes.

CALorie wil helpen met het realiseren van verduurzaming. Daarom geven we hieronder informatie over de subsidie- en financieringsmogelijkheden. De belangrijkste opties worden globaal weergegeven.

Let op: lees de voorwaarden van de regelingen goed. Deze bevatten veel kleine letters. U dient aan alle voorwaarden te voldoen.

Subsidies

Dit is een regeling van het rijk die wordt uitgevoerd door RVO. Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren.

Er zijn subsidies  voor warmtepompen, voor zonneboilers, voor een aansluiting op een warmtenet (niet relevant in Uitgeest) en voor isolatie. Subsidie wordt onder voorwaarden verleend, bijvoorbeeld: het werk moet door een aannemer worden uitgevoerd, het werk moet tussen een zekere minimale en maximale omvang liggen, en er wordt pas achteraf subsidie verstrekt. Het is belangrijk om de offerte en het bewijs van betaling te bewaren voor het aanvragen van de subsidie.

Vanaf 2023 kan ook subsidie worden aangevraagd als maar één isolatiemaatregel wordt genomen. U krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een tweede (of meer) maatregelen. Dan wordt het subsidiebedrag verdubbeld tot ongeveer 30% van de totale kosten.

Bij Duurzaam Bouwloket kun je een subsidiecheck doen: https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

De volgende subsidieregelingen zijn hierin opgenomen.

 • Landelijke subsidieregeling voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers (ISDE)
 • Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)
 • Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
 • Energiebesparing voor woningeigenaren
 • Isoleren van woningen 9% btw-regeling
 • 0% BTW op zonnepanelen
 • Duurzame Monumenten – Lening
 • Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
 • Subsidieregeling verduurzaming voor VVE’s (SVVE)
 • Energiebespaarlening voor VVE’s
 • Subsidieregeling Electrische Personenauto’s (SEPP)
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gerbruikers (ISDE)

Lees voor de exacte subsidiebedragen en voorwaarden bij één of twee (of meer) regelingen.

Er is veel  informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Voor ondernemers wordt verwezen naar de site van RVO: https://www.rvo.nl/financiering-voor-ondernemers

De afgelopen weken is een aantal subsidies beschikbaar gekomen. Tevens zijn een ontzorgingsactie voor woningisolatie door Winst uit je woning en is een inkoopactie gestart. Winst uit je woning werkt in opdracht van de gemeente.

Hieronder is een overzicht van de lopende subsidies en acties binnen woningverduurzaming van de gemeente Castricum op een rij gezet.

Subsidieregelingen:

 1. Gemeentelijke subsidieregeling “energiebesparing bestaande woningen”. Deze subsidieregeling is beschikbaar voor woningen die onder de gemiddelde WOZ-waarde van de gemeente valt (peiljaar 2022). In Castricum is de grens € 452.000,-. Dit houdt in dat voor woningisolatie een subsidie kan worden aangevraagd voor 40% van de maatregel, met een maximum van € 1.000,- per maatregel, en maximaal 2 maatregelen per aanvraag. Per aanvraag kan dus maximaal € 2.000,- voor isolerende maatregelen worden aangevraagd. Als tegelijkertijd ook de aardgasaansluiting wordt verwijderd, wordt het maximum subsidiebedrag € 2.500,-. Deze subsidieregeling kan worden aangevraagd bij Omgevingsdienst NHN. Klik hier voor meer informatie.
 2. Landelijke subsidieregeling ISDE. Deze subsidieregeling is beschikbaar voor alle WOZ-waardes.
 3. De ISDE-subsidie en de gemeentelijke subsidie “energiebesparing bestaande woningen” mogen gecombineerd worden.
 4. Mocht een inwoner moeite hebben met het aanvragen van subsidie, dan kan de inwoner worden doorverwezen naar de subsidietelefoon van ODNHN of naar RVO. Als dit niet voldoende is, dan kunnen sinds kort ook inwoners naar het subsidie-spreekuur in de bibliotheek van Castricum in Geesterduin komen. Dit inloopspreekuur is elke maandag van 11:00 tot 12:00 uur. Bibliotheekmedewerkers hebben een training gevolgd waarmee zij inwoners kunnen helpen om deze subsidies aan te vragen.
 5. Voor woningeigenaren met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm is een aanvullende subsidieregeling beschikbaar: de minima-subsidie of ‘extra bijdrage isolatie’. Dit houdt in dat een inwoner recht heeft op maximaal € 2.500,- extra. Het subsidiebedrag wordt direct overgemaakt aan de uitvoerende aannemer en hoeft dus niet te worden voorgeschoten door de bewoner. Deze subsidieregeling wordt geregeld door Winst uit je Woning: info@winstuitjewoning.nl of 023 583 6936.

 

Acties:

 1. Ontzorgingsactie. In Bergen, Castricum en Heiloo loopt op dit moment een ‘ontzorgingsactie’ door gecontracteerde partner Winst uit je woning. Dit houdt in dat alle woningeigenaren in de buurt Akersloot-Oost een brief hebben ontvangen en hier een aanbod krijgen om mee te doen met een gratis Bespaarplan, bezoek van een energie-adviseur en hulp bij het bepalen van maatregelen en uitvoerders. Deze buurten zijn geselecteerd omdat ze gemiddeld een lagere WOZ-waarde hebben en een oud bouwjaar. Daarnaast hebben alle woningeigenaren (gemeentebreed) die tot 120% van de bijstandsnorm verdienen een brief gehad met hetzelfde aanbod van de ontzorgingsactie met Bespaarplan, en aanvullende informatie over de ‘extra bijdrage isolatie’ van € 2.500,-. Deze extra bijdrage isolatie is beschikbaar voor iedere woningeigenaar met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Alleen de groep tot 120% zijn aangeschreve, omdat zij een energietoeslag hebben ontvangen. Inwoners kunnen zich tot 31 mei 2024 aanmelden voor deze ontzorgingsactie. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Klimaatplein van de gemeente. Inwoners die zich willen aanmelden voor een BespaarPlan uit de ontzorgingsactie, kunnen zich wenden tot Winst uit je woning.  Contactgegevens WUJW: info@winstuitjewoning.nl of 023 583 6936.
 2. Inkoopactie. In Bergen, Castricum en Heiloo start op 26 maart 2024 een BCH-brede inkoopactie op isolatie (vloer, glas, binnenzijde dak) en zonnepanelen. De uitvoerder hiervan is ook Winst uit je woning. Afgelopen week hebben alle woningeigenaren die geen brief hebben ontvangen over de ontzorgingsactie, een brief over de inkoopactie ontvangen. Op 9 april 2024 wordt een webinar gegeven over deze inkoopactie en aanmelden kan wederom tot 31 mei 2024. In de bijlage staat een brief over deze inkoopactie. Informatie hierover komt ook op het  Klimaatplein.
 3. In het najaar worden bovenstaande acties herhaald. Voor de ontzorgingsacties worden andere buurten geselecteerd, de inkoopactie is weer BCH-breed.

 

Klik hier voor meer informatie. 

Opmerking. Gegevens afkomstig van gemeente Castricum.

 

De provincie Noordholland verstrekt subsidies voor ondernemers die gaan voor duurzame innovatie en het verbeteren van haven terreinen.

Leningen

Bij het Warmtefonds kun je een lening aanvragen voor een bedrag tussen de €1000,- en €27.000 met relatief lage rentepercentages en gunstige voorwaarden. Er wordt wel een check gedaan op het inkomen en de eventuele schulden van de bewoners. 

Voor meer info: https://www.warmtefonds.nl.

Ook is het mogelijk om een aanvullende hypotheek af te sluiten op je huis, en die te gebruiken voor verduurzaming. Dit kan tot maximaal 9.000 euro, en tot 106% van de woningwaarde. Sommige banken hebben daarnaast de mogelijkheid om een persoonlijke lening af te sluiten voor verduurzaming, met rentepercentages die lager liggen dan die voor een gewone persoonlijke lening.

Voor een overzicht zie

https://www.consumentenbond.nl/energiebesparende-maatregelen/financieren-met-je-hypotheek en https://www.eigenhuis.nl/energie/financieel/geld-lenen-voor-energiebesparing#/.

Voor mensen met een laag en/of variabel inkomen of die al schulden hebben, bieden deze leningen helaas geen uitkomst. Daarnaast gelden bovenstaande financieringsmogelijkheden voor eigenaren.

 

Huurders kunnen de verhuurder verzoeken om energiebesparende maatregelen te nemen. Veel kleine energiebesparende maatregelen kunnen door de huurder zelf worden genomen.

Voor een overzicht zie https://www.kennemerwonen.nl/ik-huur/duurzaam-wonen/energie-besparen/