De Werkgroep Zon is een van de oudste en langst draaiende werkgroepen. Het doel van deze werkgroep is het realiseren van collectieve zonnecentrales in Castricum. Deze collectieve installaties zijn vooral bedoeld voor Castricummers die geen zonnepanelen willen of kunnen plaatsen op een eigen huis, maar wel gebruik willen maken van of willen investeren in zonne-energie.

 

De expertise van de werkgroep Zon ligt in het vlak van zonne-energie. Dit past geheel in de lokale energietransitie vanwege de twee zonnedaken die onze coöperaties beheren. Deze coöperaties zijn destijds opgericht om de gemeente te helpen haar CO2 uitstoot te verminderen. Daarvoor maken zij gebruik van een tweetal gemeentedaken waarop de zonnepanelen geplaatst zijn. De stroom wordt geleverd aan de gemeente tegen het HVC tarief inclusief vermeden belasting. De meeropbrengst van de stroom gaat naar HVC die dit verrekent met de afname. De stroomopbrengst wordt na aftrek van de kosten uitgekeerd aan onze coöperatieleden. CALorie is de founding-father van deze coöperaties maar juridisch gezien staan wij los van CALorie. Het betreft hier Zon op Schulpstet en Zon op Akersloot.

Een derde coöperatie, genaamd Zon op Calorie, is ons eerste postcoderoosproject op het dak van Aad de Wit verhuizingen. De stroomopbrengsten van dit project gaan rechtstreeks het energienetwerk in. De financiële inkomsten bestaan uit de verkoop van de stroom aan Green Choice (contract van 3 jaar) en uit de aanvullende subsidie van het rijk (RVO). Na aftrek van de kosten krijgen de coöperatieleden een uitkering. Ook dit past in gemeentelijk en overheidsbeleid qua energietransitie. Een tweede postcoderoosproject onder dezelfde coöperatie wordt nu opgestart. Probleem hierbij is dat het Liander stroomnet vol is en er derhalve geen aansluiting gerealiseerd kan worden.

Een bijzondere activiteit is het werk van adviseur Wim Schermer die bedrijven en particulieren adviseert en ondersteunt in hun wensen met betrekking tot de energietransitie. Op de Castricummer Werf zijn hier al aansprekende resultaten mee geboekt zowel qua zonnepanelen als ook warmtepomp installaties.

Voor de toekomst blijven wij ons richten op het zoeken naar meer daken voor het leggen van zonnepanelen. Het gaat daarbij vooral om grote daken waarop een postcoderoos project gerealiseerd kan worden. Zonneweiden (maar ook grote windmolens) tasten het landschap erg aan en zolang er nog dak-ruimte is, heeft dit onze voorkeur.

Diensten die wij leveren

Heeft jouw bedrijf belangstelling voor een gratis advies over verduurzaming van je energievraag? Neem dan contact met ons op via ons mailadres: zonopcalorie@calorie-energie.nl.

Vragen, ideeën of opmerkingen

Heb je een tip, opmerking of vraag over de werkgroep of over onze activiteiten? Wil je een bijdrage leveren aan ons werk? Of weet je een dak waarop zonnepanelen kunnen  worden gelegd. Stuur dan een mailtje naar zonopcalorie@calorie-energie.nl